Parafia
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Kaskach
  • Cmentarz jest miejscem świętym godnym najwyższego uszanowania.
  • Cmentarz w Kaskach jest własnością Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaskach.
  • Warunkiem pochówku na tym cmentarzu jest ważna umowa ustanowienia dysponenta grobu zawarta w kancelarii parafialnej w Kaskach z Zarządem Cmentarza.
  • Umowę ustanowienia dysponenta grobu ziemnego zawieramy z Zarządem Cmentarza na 20 lat.
  • Przedłużenie prawa do dysponowania grobem ziemnym po 20 latach wymaga kontaktu z Zarządem Cmentarza.
  • Zaniedbanie przedłużenia prawa do dysponowania grobem ziemnym po upływie 20 lat skutkuje utratą prawa do dysponowania grobem.
  • Umowę ustanowienia dysponenta grobu murowanego zawieramy z Zarządem Cmentarza na 99 lat.
  • Dysponenci grobów murowanych zobowiązani są do wnoszenia co 20 lat opłat z tytułu korzystania z infrastruktury cmentarza.
  • Budowy i remonty pomników muszą być wcześniej uzgodnione w kancelarii parafialnej. Utylizacja gruzu należy do wykonawcy robót.
  • Szczegółowe informacje w kancelarii parafialnej czynnej od wtorku do soboty w godzinach: 18 30 - 19 00, pod telefonem: 46 856 07 25 oraz na stronie: www.parafiakaski.pl

Na podstawie Ustawy o Cmentarzach i Chowaniu Zmarłych z dnia 31.01.1959 r. (Dz. Ust. Nr 47, poz. 298 z późniejszymi zmianami), Ustawy Konkordatowej z dnia 28.07.1998r. (Dz. Ust. Nr 51, poz. 318), "Regulaminu Wzorcowego dla Cmentarzy Archidiecezji Warszawskiej" opublikowanego na mocy Zarządzenie Jego Eminencji Ks. Kardynała Kazimierza Nycza Nr 935/E/2016 z dnia 15.04.2016r. oraz ustalonej w Archidiecezji Warszawskiej praktyki w zakresie uprawnień do chowania zmarłych i grobów.

Intencje Mszy św. na rok 2022 będzie można zamawiać od niedzieli 1 sierpnia tego roku.