Parafia
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Kaskach

Wypominki całoroczne 2020/21

+ Papieży, biskupów, księży, siostry zakonne,  proboszczów naszej Parafii: ks Teofila Iwanickiego, Władysława Wiśniewskiego, Franciszka Tomaszewskiego,  Mirosława Grędzińskiego z rodzicami, Zenona Kliszko z rodzicami,  Adama Gosiewskiego z rodzicami

+ Romana Bodycha, Jana Wojtasia, Stanisława Bańkowskiego, Krzysztofa Szelachowskiego

+ Mariannę Józefa Krystynę Wiktorię Feliksa Bodych, Marcelę Wacława Konarskich ich dzieci i wnuki, Zofię Jana Sierakowskich, Bogdana Kryńskiego, Mirosławę Zielińską

+ Tadeusza Józefa Janinę Alberta Aleksandra Janusza Zofię Mieczysława Sitarskich

+ c.r. Koczewskich Kwietniów Kujawów Klapów Plachów

+ c.r. Wiązowskich Osowskich Kreftów Cegielskich Wnuków Włodarczyków Szydłowskich

+ c.r. Pszeniczków Chojnackich Mikołajczyków Sieradzów Kaczanowskich

+ Kazimierę Henryka Bagińskich

+ Czesława Stefanię Józefa Chmieleckich, Stanisławę Tadeusza Strzeszewskich, Jadwigę Mieczysława Łasiców

+ Jana Andrzeja Władysławę Bolesława Szałajskich, Annę Sowiak, Marię Ryszarda Brodzik, c.r. Kierzkowskich

+ Henrykę Ignacego Wiśniewskich, Zbigniewa Maciukiewicza, Stanisławę Wacława Słomczyńskich

+ Lucjana Gadzińskiego, Jana Pietrzaka, Halinę Tomczak

+ c.r. Brywczych i Paluchowskich

+ Mariannę Władysława Nowakowskich, Janinę Genowefę Stanisława Ryszarda Henryka Zygier

+ Zofię Władysława Sitarz z rodzicami, Jadwigę Mariana Mieczysława Szymańskich z rodzicami

+ Stanisława Banaszka j jego rodziców

+ Janusza Czubaka, Jadwigę Pawła Koch, c.r. Koch

+ Stanisława Kolek i jego rodziców, Stanisławę Kolek i jej rodziców

+ Włodzimierza Stanisławę Antoniego Latosińskich

+ Anielę Latosińską , Józefę Piotra Pindor

+ Teodora Ludwika Anielę Edmunda Edwarda Konarskich

+ Janinę Zenona Sikora

+ Mariana Mariannę Stanisława Eugeniusza Chojnackich, Anielę Bolesława Henryka Tadeusza Edwarda Teodorowicz

+ c.r. Delisiów Jaroszewskich Wieczorków, dziadków Stawickich Sulików, Arkadiusza Jaroszewskiego

+ Irenę Aleksego Anastazję Zbigniewa Jagaś

+ Antoninę Ludwika Magierskich

+ Włodzimierza Matusiaka, Aurelię Mariana Dariusza Pietrzyków, Aleksandrę Bronisława Adamiec

+ Mariannę Bronisława Józefa Sosnowskich, Wojciecha Władysława Stanisławę Ciastkowskich

+ Anielę Jana Władysława Gontarczyków, Genowefę Wacława Wasilewskich

+ Marię Antoniego Krzysztofa Jerzego Zielińskich, Aldonę Kołodziejczak, Stefana Stefanię Stanisława Jarzynę, Zofię Stefańską

+ Natalię Wandę Władysława Czesława Maciejewskich, Agatę Boniecką, Stanisławę Juliana Anielę Stanisława Banaszek

+ Władysława Edwarda Szmagaj

+ Helenę Jana Bodychów, c.r. Bodych

+ Jana Mariannę Bączyńskich i ich synów

+ c.r. Izaków Bączyńskich Kołodziejaków

+ Wincentego Natalię Bodych, Władysława Stanisława Mariannę Tkacz, Jadwigę Rasztawicką

+ Mieczysławę Zygmunta Cecylię Józefa Sosińskich

+ Stanisława Zielińskiego, Zofię Henryka Jana Jarzynów, Wandę Teresę Adama Bolesława Misiak

+ Annę Mariana Bodychów, Antoniego Bonieckiego

+ Kazimierę Helenę Wacława Chełmińskich, Lesława Stefanię Kazimierza Magierskich

+ Andrzeja Henryka Artura Halinę Magierskich, Martę Stefana Zgutka, Henryka Borkowskiego

+ Alinę Antoniego Marcjannę Władysława Marię Antoniego Marka Zygmunta Kozłowskich, Janinę Józefa Bogusława Kubiak, Zofię Antoniego Fruzińskich, Genowefę Dzikowską, Walentynę Śmigiera

+ Kazimierę Jana Aleksandrę Stanisława Szymańczaków, Alicję Tkacz, Zofię Aleksandra Rutkowskich, Helenę Franciszka Dębowskich

+ Dariusza Jerzego Mikołajczyków

+ Czesławę Władysława Latosińskich

+ Włodzimierza Czerwińskiego

+ Władysławę Bolesława Kołodziejak, c.r. Kołodziejaków, Stefanię Henryka Koźlickich, Zofię Franciszka Banaszek

+ Włodzimierza Janinę Mazgaj, Katarzynę Józefa Juliana Zofię Halinę Wacława Andrzeja Bolesława Feliksa Stanisława Jana Rutkowskich, Anielę Andrzeja Mrugalskich, Leokadię Stanisława Buszke, Józefa Halinę Lipka, Zofię Jana Gajewskich

+ Tadeusza Jacka Bodych

+ Stanisława Cecylię Janusza Michała Gontarczyków

+ Zofię Franciszka Juliana Józefa Bodychów, dziadków Bodychów, Halinę Skurę, Jana Tkacza

+ Ryszarda Stanisława Franciszka Anielę Codzel, Arkadiusza Kowalskiego

+ Helenę Jana Mańkowskich

+ Mariannę Ludwika Teresę Bolesława Krejner

+ Antoninę Stanisława Jerzego Chmieleckich, Stanisławę Kołodziejak

+ Zofię Henryka Romana Zielińskich

+ Henrykę Henryka Sadoś, Jana Dębowskiego

+ Helenę Wacława Irenę Wiesława Borowskich, Feliksa Sierocińskiego

+ Marię Genowefę Ludwika Józefa Jerzego Wasilewskich, dziadków Rybków i Wasilewskich, Jana Ireneusza Janinę Józefa Tadeusza Tkacz

+ Ryszarda Witolda Janinę Lucjana Chojnackich, Genowefę Józefa Teklę Stanisława Salwa, Kazimierę Stefana Czesława Czarneckich, Marię Leszka Jana Pogruszewskich

+ Bogdana Irenę Arkadiusza Izak, Stanisława Feliksa Kazimierza Jerzego Jadwigę Szlaga

+ Feliksę Władysława Wenerskich, Janinę Tadeusza Sadoś, Zofię Juliana Sosnowskich

+ Władysławę Wacława Arkadiusza Kazimierę Magierskich, Macieja Mazurka, Henrykę Stefana Kazimierza Jagaś, Jadwigę Kierzkowską

+ Jana Marię Bonieckich

+ Józefę Józefa Pogruszewskich, Mariannę Krejner

+ Jana Czarneckiego, Władysława Banaszka

+ Kazimierza Zofię Aleksandra Bodychów

+ Janusza Pietrzaka, Henrykę Kazimierza Stanisława Henryka Kaczmarków, Janinę Jana Wiśniewskich, Marię Jeśka

+ Eugeniusza Mechockiego, Józefa Juliannę Stawicką

+ Halinę Wacława Rutkowskich, Jadwigę Franciszka Bonieckich

+ c.r. Wieczorków Firchałów Sitkiewiczów Grochowskich Delisiów Kulisów Łasiców

+ Mariannę Aleksandra Serej

+ Jana Halinę Kaczmarek, Anielę Antoniego Bodychów, Teresę Izydora Murzyn

+ Andrzeja Jarzynę, Jana Czesława Banaszek

+ Zofię Antoniego Janinę Florczak, Mariannę Janinę Józefa Józefę Banaszek

+ Mariannę Feliksa Stanisława Stawickich, Macieja Mariannę Michałowskich, Zenona Stanisława Chmieleckich

+ Elżbietę Henryka Franciszkę Piotra Kierzkowskich

+ c.r. Nowaków Banachów

+ Albina Zofię Serej

+ Tadeusza Władysława Annę Skrzypczyńskich, Lucjana Mariannę Kierzkowskich

+ Bronisławę Mieczysława Helenę Ludwika Czajewskich

+ Helenę Stefana Stegienko

+ Romana Izaka i zm z rodz. Izaków

+ Jana Romana Salomeę Stanisława Cybulskich, Michalinę Józefa Juliana Łasica, Irenę Romualda Ireneusza Feliksa Emilię Borowskich

+ Zygmunta Mariannę Wojciecha Wacława Zielińskich, Mirona Helenę Józefa Henryka Szperalskich, Marię Jerzego Koperskich, Stanisława Dzikowskiego, Irenę Dunajko, c.r. Oleksiuk

+ Zofię Czesława Lipińskich, Romana Iżyckiego, Alinę Witolda Fabisiaków, Jana Lesińskiego

+ Franciszka i Kornelę Kołosowskich, Stanisława Strojczyka, Dariusza Teresę Barańskich, Zofię Weretyńską

+ Jadwigę Wasilewską, Helenę Henryka Mariannę Mikołaja Gontarczyków, Józefa Mariannę Deliś, Jana Antoninę Okruta, Henryka Zofię Gadzińskich, Teresę Leszka Pomorskich, Wacława Annę Helenę Antolaków

+ Mariannę Lucjana Stanisława Józefa Brzywczych, Józefa Konarskiego, Jana Natalię Witte, Marzenę Danutę Jana Jurczewskich

+ Marię Aleksego Leszka Marię Stanisława Mariana Izaków

+ Aleksandrę Karola Jerzego Gadzińskich, Jadwigę Wacława Kupskich, Mariannę Łasica, Krystynę Grzegorza Zwolińskich

+ Mariannę Jana Mariannę Walerego Pakuła, Mariannę Władysława Szustak, Tadeusza Binkowskiego

+ Mariannę Józefa Jerzego Janusza Pietrzaków, dziadków Bodychów i Pietrzaków

+ Danutę Krystynę Genowefę Władysława Śnieg, dziadków Śniegów i Paroli

+ Lucjana Marciannę Nowakowskich, Rozalię Konsantego Firchał

+ Kazimierza Justynę Łukasza  Lasica, Anielę Tadeusza Nowakowskich, Jadwigę Piotra Łasica, Juliana Władysława Olczak

+ Urszulę Romana Aleksandrę Aleksandra Cieślak, Władysławę Henryka Andrzeja Laskowskich

+ Janinę Wacława Bodychów z rodzicami i braćmi

+ Andrzeja Bronisława Jana Antoniego Anielę Latosińskich, Kazimierę Antoniego Bajurskich, Kazimierza Mariannę Gawor

+ Mariannę Wacława Adamczyk, Zofię Witolda Kolek, c.r. Kolków Mańkowskich Adamczyków

+ Ryszarda Wasilewskiego 

+ Anielę Henryka Krzemińskich 

+ Halinę Czesława Gadzińskich, dziadków Salwa i Gadzińskich, Kazimierza Janusza Jankowskich, dziadków Jankowskich, Tadeusza Zimę

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

 

 

Intencje Mszy św. na rok 2022 będzie można zamawiać od niedzieli 1 sierpnia tego roku.